100 dní v Brazílii? Q&A

Ahoj,
na instagramu (amaliemaleckova) jsem vás poprosila, abyste mi napsali otázky a já jsem ty nejčastější a nejzajímavější vybrala a teď vám na ně odpovím.
-
Hey,
today it’s my 100th day in Brazil and I asked you to write me some questions on my instagram (amaliemaleckova), and i chose the most common and interesting ones.


Proč zrovna Brazílie?
A proč ne?
Úplně první země, kam jsem chtěla byla Austrálie. Pak byl orientation meeting, kde exchange studenti, co už na výměně byli, měli prezentace a já se totálně zamilovala do Brazílie. Hodně lidí se mě ptalo, proč jsem si nevybrala USA. Teď se nechci nikoho dotknout, myslím, že všechny země jsou něčím skvělé, ale USA je na mě moc "basic".
Já jsem od výměny chtěla jinou kulturu, nový jazyk a taky hodně kamarádů. Protože jsem celkem stydlín (ačkoliv to tak nemusí vypadat) a rozhodně jsem nikdy nebyla typ člověka, co by za někým přišel sám od sebe, a tohle v Brazílii vůbec nemusím řešit, protože oni přijdou sami.
Ještě víc lidí mi říkalo, že jsem hloupá, že chci do Brazílie, že mě někdo postřelí, že to je chudá země, že jsou tam lidi šílení a chovaj se jak opice... Co k tomu říct. Tohle říkaj ve většině případů lidi, co v životě nevytáhli paty z ČR a nebo si vůbec nezjišťují informace. Jasně, není to tak bezpečné jako v Evropě, ale rozhodně to není tak, že by se tu střílelo na každém rohu. :D
-
Why Brazil?
Why not?
The first country where i wanted to go was Australia. Then I was on the orientation meeting where former exchange students presented their exchange year and I totally fell in love with Brazil. Many people asked me why I didn’t choose the USA. I don’t wanna be rude, but I think every country is in its way amazing, but the USA is too „basic“ for me.
I wanted from my exchange a different culture, a new language and a lot of new friends. Because I’m kinda shy person (even it doesn’t seem like that) and I’ve never been the type of person who would approach someone just because I wanna get to know them. And I don‘t need to care about it in Brazil because they approach me first.
Even more people told me that I am stupid because I wanna go to Brazil, because someone can shoot me, that Brazil is a poor country, people are crazy and they act like monkeys… What to say?

This is what people say, in most cases, when they have never left Czech Republic or they don’t have any information. Of course it’s not as  safe as in Europe but they really don’t shoot everywhere.
3 věci, které jsi ztratila a získala za tu dobu, co jsi v Brazílii?

Tahle otázka je hodně zajímavá... Ztratila jsem asi pár lidí, co jsem považovala za kamarády, pak jsem určitě ztratila hodně příležitostí v Česku... Třetí věc mě nenapadá, ale abych aspoň omluvila gramatické chyby v češtině, tak musím říct, že absence čj je šílená a nedávno jsem napsala tvrdé y ve slově vidlička. :))) Takže jsem asi trochu ztratila můj cit pro gramatiku, hah.
Věcí, co jsem získala je mnohonásobně víc. Určitě jsem získala sebevědomí. Pořád to není nějak úžasný, že bych byla stoprocentně spokojená, ale když se podívám už jenom půl roku zpátky, tak je ta změna obrovská. Získala jsem spoustu kamarádů ze všech koutů světa a poznala jsem hodně z nových kultur. Třetí věc je asi to, že jsem trochu dospěla. Určitě se nechovám jako dospělá, to vůbec, však je mi jen 16 a dělám blbosti (protože to k tomu věku patří, že jo), ale všimla jsem si, že se v určitých situacích chovám jinak, jak mí vrstevníci, řeším jiné věci... Jsem více samostatná... Protože tady na výměně jsem jen já, nemám tu rodiče, kteří by za mě řešili problémy.
-
3 things you lost and gained while you are in Brazil?

This question is really interesting… I lost few people about who I thought we were friends, then I lost a lot of opportunities in the Czech Republic… I don’t know about third thing but I noticed I make many mistakes  in czech, sorry, hah. So I kinda lost my feeling for Czech grammar.

There are much more things I gained. For example I am more self-confident. It’s still not super awesome but when I look back in time, the change is huge. I have a looot of new friends all around the world and I have learned a lot about different cultures. The third thing is that my personality grown. I don’t act like an adult, I am just 16 and I do stupid things (that’s normal, kkk) but I noticed that  in some situations I behave differently than other people my age, I care about different things… I am more self-contained and responsible.


Kolik jsi přibrala kilo?

Joo... Tak na tuhle otázku se mi ale vůbec nechce odpovídat! :D
Nejradši bych řekla, že jsem zhubla pět kilo, ale bohužel bych lhala.
Výhoda Brazílie je, že tu nikdo nemá doma váhu, takže se můžete zvážit ve fitku a nebo třeba v lékárně. Trik je v tom, že já si vždycky říkám: "Jo, to všechno je jen moje oblečení, moje boty a ta voda, co jsem vypila." :) Kéžby, Amálie, kéžby.
No, asi jsem přibrala 3 kg? (nebo teda spíš doufám, že to není víc!) Já se tu teda snažim chodit do fitka, ale taky hodně jím, protože (bohužel) miluju skoro všechno nezdravé jídlo a to se pak moc dobře nehubne, co si budem.
-
How much weight you have gained?

Ohhh… I really don’t wanna answer this one! :D I would be the happiest person in the world if I could say that I lost like 5 kg, but I would lie.
The good thing about Brazil is that basically no one has a weight inside the house, so you can weight yourself in the gym or pharmacy. The trick is that I always tell myself: „Oh it’s all just my clothes, shoes and the water i just drank.“ 😊 I REALLY WISH.

But I gained like 3 kg? (I really hope it’s not more) I try to go to the gym but I also eat a lot, because I (unfortunately) love almost every unhealthy food…And that’s not good for losing weight, haha.
Kam bys chtěla, kdyby ne do Brazílie?

Jak už jsem zmiňovala, tak jsem chtěla do Austrálie, tu jsem měla v preferencích s Brazílií na prvním místě, ale nakonec jsem zvolila Brazílii. Poté jsem chtěla strašně moc do Peru, ale tam bohužel tento rok nebylo možné jet, pak jsem tam měla někde na třetím místě Kanadu (ale tam bych asi zmrzla), a taky jsem tam měla Japonsko, ale to jen, kdyby mi nic předtím nevyšlo, tak abych měla něco, co se fakt hodně liší od ČR. :D
-
Where would you want to go if not to Brazil?

As I said before, I really wanted to go to Australia. I had Australia and Brazil in the first place in my preferences but in the end I chose Brazil. Also I really wanted to go to Peru but it’s not possible to go there this year. Canada was in the third place (I would freeze) with Japan. Jaké jsou rozdíly mezi ČR a Brazílií?
  • Lidi - nechci házet na Česko špínu, ale myslím, že je fakt, že jsme docela chladní a odměření, zatímco Brazilci jsou strašně milí, veselí, pořád se usmívají... A myslím, že za to může hlavně slunce a teplo. (Hlavně nechci házet všechny lidi házet do jednoho pytle, každý jsme nějaký, ale takhle to vidím já.)
  • Sociální rozdíly - o tom jsem dokonce už psala článek, který si můžete přečíst zde
  • JÍDLO - nezažila jsem oběd, kde by se nenacházelo maso. Ale moje mamka je na mě docela pyšná, protože v Česku jsem maso moc jíst nechtěla, a tady ho jím skoro pořád. Taky tu lidi na talíři mixují sladké a slané jídlo dohromady, například, že vedle masa mají dort a tak. 
  • Toaletní papír - rozdíl není přímo v toaletním papíru, ale spíš v tom, kam ho po vykonání potřeby dávají, v Česku to házíme do záchodu, zatímco tady se hází do koše. To byl pro mě fakt šok. :DD
  • Doprava - Za dopravu v Česku jsem tak neskonale vděčná... Zatímco v ČR ujedete 400 km zhruba za 4-5 hodin, tak v Brazílii to trvá 6-8 hod.
-
What are the differences between Czech and Brazil?

  • People – I don’t wanna be rude but I think that we are kinda cold and detached, while Brazilians are so nice, happy and they always smile… The reason is probably the sun and warm weather. (Just my opinion :Dd)
  • Social differences
  • FOOD – I’ve never had a lunch without meat. But my mum is proud, because in Czech i didn’t want to eat meat really often, but here I eat it almost every day. People here also mix together sweet and salty food on one plate. For example they have a cake next to the meat.
  • Toilet paper – the difference is not exactly about the toilet paper but about the way where you put it after you finish your things (sounds so weird I know, sorry :Ddd). In Czech we throw it normally to the toilet but here in Brazil they put into the trash can. I was so shocked at first.
  • Transport – I am so thankful for the transport in Czech… While in the Czech Republic you travel 400 km in about 4-5 hours, in Brazil it takes 6-8 hours.


Stýská se ti? Co ti nejvíc chybí?

Já teď hlavně nechci znít jako bezcitná mrcha, ale rodina, kamarádi ani nic mi zatím tolik nechybí. Spíš je to takový...Divný. Nebýt s nimi každý den, ale zatím jsem neplakala. :D
Z jídla mi chybí kachna se zelím, svíčková a koprovka... A taky mi chybí Český Krumlov. Ani ne tak kvůli lidem, ale kvůli městu jako takovém. V Brazílii historické město najdete docela těžko a já tu bydlím v městě, které je totálně odlišné. 
Jo, a taky mi chybí někdo, s kým bych mohla mluvit česky. Už hodně krát se mi stalo, že jsem s někým volala přes face time a začala jsem najednou mluvit anglicky a nebo různě komolím slova.
Ale celkově mi nic moc nechybí. Nebo aspoň zatím. :D
-
What do you miss the most?
I really don’t wanna sound like coldhearted bitch, but I still don’t miss my family and friends THAT much. It’s just… weird… not to be with them every day, but I didn’t cry yet. :D
I miss Czech food so much, for example duck with red cabbage, svíčková (in english sirloin ???) and koprovka (dill sauce).
I miss Český Krumlov as well. Not because of the people (rudeeee) but the reason is that in Brazil is kinda hard to find a (really) historical city, and I live in the ‚modern city‘ here. But I am happy that it’s different.
Yea and I miss someone with whom I can talk Czech. Many times happened that I was talking with someone on the face time and then I started talking in english.

But there is nothing what I miss a lot. Not yet. :D


OBRIGADA, TCHAU! <3

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Let letadlem a první pocity

Sociální rozdíly

OM III. - Křižanov